Kuinka Lippuja Käytetään Videopelien Suunnittelussa ja Tarinassa?

Lippuja on ihmiskunnan historiassa käytetty perinteisesti ilmaisemaan yhteenkuuluvuutta sekä kertomaan toisille nopeasti erilaisia tietoja ilman tarvetta sanojen käyttämiseen. Esimerkiksi historiassa lippuja käytettiin maailman hallitsijoiden väliseen kommunikointiin sekä yhteistyöskentelyn syventämiseen. Nämä liput olivat käytössä jo vuosisatoja ennen nykyisten valtiolippujen yleistymistä.

Liput toimivat erilaisissa peleissä nykyään periaatteessa täsmälleen samalla periaatteella, eli ilmaisemaan toisille pelaajille nopeasti erilaisia tietoja pelaajaan ja peliin liittyen. Syvennytään tähän seuraavaksi hieman tarkemmin.

Liput peleissä

Monet verkossa saatavilla olevista peleistä on rakennettu muinaiskausien ympärille. Esimerkiksi keskiaikaisissa peleissä lippuja voidaan käyttää nopeasti osoittamaan solidaarisuutta esimerkiksi peleissä, joissa muodostetaan erilaisia joukkueita tai yhteisöjä kilpailemaan toisiaan vastaan. Yksittäisissä peleissä taas lippua voidaan käyttää esimerkiksi merkitsemään valloitettu alue kartalle.

Peleissä termi lippu (flag) on usein käytössä monien muiden termien, kuten tilan tai tunnisteen kanssa, mutta lopulta niiden merkitys on melko samanlainen. Lipulla, tilalla sekä tunnisteella merkitään erilaisia peliä koskevia asioita, kuten pelaajan tasoa pelissä, tiimin jäsenyyttä, sitä onko pelaaja elossa vai kuollut tai onko pelaaja suorittanut tai suorittamassa jotain tiettyä tehtävää.

Toiset pelaajat voivat tehdä päätöksiä omassa pelissään riippuen siitä, mikä lippu pelaajalla on käytössä. Pelissä voi näin tehdä päätöksiä nopeasti ja helposti yksinkertaisen visuaalisen viestin kautta. Lippujen avulla voidaan myös kategorioida samanlaiset pelit tai pelien käyttämät lipputyypit yhteen, jolloin pelaajan on helppo löytää tietynlaiset pelit lippujen avulla.

Esimerkki World of Warcraft pelin käyttämistä lipuista

Mikäli tarkastellaan esimerkiksi World of Warcraft -peliä, pelaajat voivat lipulla ilmaista toisilleen nopeasti osallistuvatko he pelaajien välisiin taisteluihin vai eivät.

Kun PVP (person versus person) -lippu on käytössä, saman tiimin pelaajat näkevät pelaajan nimen vihreällä ja vastustajat punaisella. Vastustajat voivatkin tällöin hyökätä ja hyökkäyksen yhteydessä hyökkääjän lippu aktivoituu myös automaattisesti.

Mukaansatempaavien pelimaailmojen suunnittelu

Useissa peleissä kuvitteellisen pelimaailman visuaalisessa suunnittelussa käytetään paljon erilaisia lippuja. Liput toimivat osaltaan pelin tunnelmanluojina liehuessaan rakennusten katoilla tai kyläaukioilla.

Hienosti suunnitelluissa peleissä lippujen yksityiskohdat antavat pelaajille erilaisia vihjeitä esimerkiksi kuvitteellisen pelimaailman historiasta tai politiikasta. Toisinaan lippuun saattaa kätkeytyä myös vihjeitä tasolta toiselle etenemisestä. Kokonaisuudessaan liput tekevät pelimaailmasta entistä elävämmän.

Liput kuljettavat pelin tarinaa

Lippuja hyödynnetään erilaisissa peleissä myös pelin tarinankerronnassa. Lipuilla voidaan esimerkiksi näyttää kuinka imperiumit syntyvät ja tuhoutuvat sekä millaisia valtataisteluita peleissä käydään.

Pelienkehittäjät voivat sisällyttää lippuja esimerkiksi suunnitellessaan pelien tasoja tai ottaa tietyn lipun käyttöön aina jonkin tietyn välikohtauksen sattuessa. Näin pelaajalle voidaan nopeasti viestiä keskeisiä tietoja ja vihjeitä pelistä.

Pelaajien luovuuden inspirointi

Joissain peleissä pelaajat pääsevät luomaan omia lippujaan pelin edetessä. Pelaaja inspiroituukin pelistä varmasti täysin uudella tavalla päästessään esimerkiksi luomaan oman tunnuksensa scifi-seikkailun avaruusalukseen tai suunnitellessaan keskiaikaisen vaakunan linnalleen keskiaikaisessa strategiapeleissä.

Liput ovat oivallinen tapa pelaajalle päästä ilmaisemaan omaa persoonallisuuttaan ja käyttää omaa luovuuttaan pelin tarinan edistämisessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *